Bountiful Fat Quarter Bundle

$72.99
Bountiful by Maywood Studio Fat Quarter Pack. Contains 20 fat quarters 18" x 22".